top of page

Wat betekent het corona virus voor mij als zzp’er?

Het aantal corona besmettingen in Nederland staat nu op 321. Met het toenemende aantal besmettingen groeien ook de zorgen over het coronavirus. Tientallen bedrijven hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Hierbij groeit mij bij de vraag ook: Wat betekent dit voor mij als zzp’er?Om een beeld te krijgen van de financiële gevolgen voor zzp’ers moeten we kijken naar de economie en naar de situatie in andere landen. Italië is het land dat op dit moment het hardst is getroffen door het coronavirus. In Italië wordt duidelijk wat de maatregelen zijn die wij ook kunnen verwachten bij een nog grotere uitbraak van het coronavirus in Nederland. Scholen, universiteiten en bedrijven zijn gesloten. Musea en bioscopen sluiten hun deuren en horecagelegenheden hebben restricties.


In Nederland is het gelukkig nog niet zo ver. Met de nadruk op ‘nog’ want ook de Nederlandse regering kan bepalen dat wij net als Noord-Italië ‘op slot’ gaan. Neem een voorbeeld aan Noord-Brabant, waar de scholen vandaag dicht zijn en mensen wordt geadviseerd thuis te werken.


Ik belde het UWV, de Rijksoverheid en het Ondernemersplein.

Dat het coronavirus ook effect gaat hebben op zzp’ers is geen ingewikkelde rekensom. Zoals eerder benoemd kunnen bedrijven werktijdverkorting aanvragen. *Wanneer een bedrijf onverwachte tegenvallers te verwerken krijgt; zoals brand of overstroming, kan het zijn dat er tijdelijk minder medewerkers nodig zijn. Werktijdverkorting houdt in dat medewerkers minder gaan werken. Voor de niet gewerkte uren kunnen de werknemers in een bedrijf een WW-uitkering aanvragen.


Als zzp’er kun je geen WW-uitkering aanvragen. Maar welke steun kunnen we wel verwachten en welke maatregelen worden er getroffen voor zzp’ers die besmet raken met het coronavirus?


Ik belde het UWV, de Rijksoverheid en het Ondernemersplein en stelde mijn vragen.

Wie als zzp’er het coronavirus krijgt en als gevolg zijn werk niet kan uitvoeren, kan een beroep doen op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar voor wie niet fysiek wordt aangevallen door het coronavirus maar in de portemonnee, zijn zelf aangewezen op hun eigen buffer. Een pandemie valt op dit moment onder het ondernemersrisico.


Als je buffer op is kun je contact leggen met de gemeente en een Bbz-uitkering aanvragen. Een Bbz-uitkering is een periodieke uitkering voor het dagelijkse levensonderhoud. Het wordt als aanvulling op het bedrijfsinkomen en het overige inkomen verstrekt. Deze uitkering ligt op bijstandsniveau en is renteloos.


Hoort de overheid niet allang hierop antwoord te kunnen geven?

In het verleden is gebleken dat de gemeente soms soepeler met de aanmerkingscriteria omgaat bij de Bbz aanvraag. Zo zijn er versoepelende maatregelen getroffen toen veel ondernemers financiële problemen kregen ten gevolge van de financiële crisis in 2007.

Op dit moment is er nog niet bekend of de gemeente ook ten tijde van het coronavirus soepeler met deze criteria om zullen gaan. Alle instanties worden platgebeld en de overheid verschaft behalve “thuiswerken” en “geen handen schudden” weinig informatie.

Maar meer dan deze maatregelen is er niet bekend. Als ondernemer vind ik het vreemd dat er nauwelijks iets bekend is over een rampenplan voor ondernemers? Hoort de overheid niet allang hierop antwoord te kunnen geven?


Ondernemers zitten met vragen en suggesties worden geboden. Zo vraagt MKB-Nederland om eenvoudige maatregelen zoals vrijstelling van de btw. Dit zal bedrijven helpen hun kosten te dekken wanneer er geen inkomsten binnenstromen. Er zijn namelijk veel liquiditeitsproblemen ten gevolge van het coronavirus. Bedrijven hebben geen inkomsten maar wel uitgaven.


Op dit moment zul je het als zzp’er moeten doen met je eigen buffer. Als deze op is kun je in aanmerking komen voor de Bbz. Het is nu vooral aan de overheid om financiële maatregelen in te stellen en eventuele steun te bieden. Tot die tijd kunnen we niets anders doen dan elkaar helpen en vertrouwen dat de regering ons te hulp schiet.

Comments


bottom of page