Wat zijn auteursrechten?

Bijgewerkt op: 26 jan. 2021

In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen die iets maakt moet worden beschermd. Of je nu een kunstobject maakt, een liedje schrijft of een fotografisch werk oplevert. Jij bent de eigenaar dus je hebt rechten, dat heet auteursrecht. Het auteursrecht hoeft niet worden aangevraagd of worden geregistreerd, het bestaat al in het ‘makingsproces’.Het auteursrecht geeft aan de maker drie belangrijke rechten:


1. Het recht om zijn werk openbaar te maken

Dit betekent dat alleen de eigenaar mag bepalen aan wie zijn werk getoond mag worden.


2. Het recht om zijn werk te verveelvoudigen

Het maken van identieke exemplaren. Denk aan overschrijven, natekenen, (foto)kopiëren, afdrukken, branden, opslaan op een harde schijf of een computer/telefoon.

3. Persoonlijkheidsrechten Dit is de band die de maker met zijn schepping heeft. De persoonlijkheidsrechten beschermen de reputatie van de auteur. Ze geven de maker ook het recht zich te verzetten als anderen zijn werk verminken of aantasten, zonder óf andere naam wordt gepubliceerd.